Prvá etapa: detoxikácia a likvidácia vírusov.

  • Cordyceps: 2 kapsule 1 - 1,5 hod. po raňajkách, zapiť 250 ml vody. 
  • Chitozan: po 2 kapsuliach 30 min. pred večerou. zapiť 250 ml vody.

Kúrová dávka - 1,5 mesiaca.

Druhá etapa: obnovenie membrány buniek pečene.

  • Vejkan: po 1 kapsule, zapiť 250 ml vody. Najlepšie užiť po 24 hod. 
  • Cholikan: po 2 kapsule spolu s Vejkanom. 

Kúrová dávka - 1 mesiac.

Tretia etapa: obnovenie narušenej látkovej výmeny.

  • Biokalcium: po 1 čaj. lyžičke na 250 ml vody piť ráno malými dúškami pred raňajkami 
  • Biozinok: po 2 kapsuliach 1,5 hod. po večeri, zapiť 250 ml vody. 

Kúrová dávka - 1 mesiac.

Doba základného programu biokorekcie - 3,5 mesiaca, počas roka opakovať 2x.